آموزش وردپرس
دفااع مقدس

نماز

اعمال شب‌های قدر

اعمال شب‌های قدر بر دو نوع است: اعمالی که در هر سه شب انجام می‌ شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از شب‌های مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست ‌و سوم است. اعمال مشترک: ۱) غسل کردن که بهتر است مقارن غروب آفتاب غسل کرده و نماز عشا با غسل خوانده شود. …

ادامه نوشته »

اهمیت نمازاول وقت در زندگی

اهمیت نمازاول وقت در زندگی یکی از مهم ترین دستوراتی که در اسلام سفارش زیادی به آن شده نماز است. در اهمیت نماز و اینکه ستون دین معرفی شده سخن های بسیار گفته اند، اما در اینجا تنها در مورد اهمیت نماز اول وقت سخن می گوییم. سبک شمردن نماز، شکل های مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها، تأًخیر در خواندن آن است. …

ادامه نوشته »

نماز از دیدگاه قرآن

نماز در تمام ادیان الهی به عنوان برترین آیین عبادی و رکن معنویت و ارتباط با خداوند مطرح بوده است . درخواست حضرت ابراهیم (ع) چنین بوده است که: «رب اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی . . . ; (۱) پروردگارا، من و ذریه ام را برپا دارنده نماز قرار ده » . به حضرت موسی (ع) در کوه طور …

ادامه نوشته »

هفتاد و پنج فایده و فضیلت با نماز شب

۱٫ نماز شب، باعث نابودی گناهان در روز است. ۲٫ نماز شب، سبب نور در قیامت است. ۳٫ نماز شب، افتخار مؤمن در دنیا و آخرت است. ۴٫ ثواب همه چیز در قرآن بیان شده به جز نماز شب، به خاطر زیادی ثواب آن. ۵٫ نماز شب، خلوت با خداوند است. ۶٫ نماز شب خوان در بهشت با اسبهای بالدار …

ادامه نوشته »